CoderDojo is als het ware een coole, informele club waar kinderen en jongeren samenkomen om te leren programmeren. Het is een wereldwijde beweging die draait om het aanmoedigen van creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerking door middel van het leren van codeervaardigheden.

Bij een CoderDojo-evenement komen jonge mensen, vaak tussen de 7 en 17 jaar oud, bij elkaar onder begeleiding van vrijwilligers. Deelnemers kunnen leren programmeren, games maken, websites bouwen, apps ontwikkelen en nog veel meer. Het is echt een leuke en inspirerende omgeving waar nieuwsgierige geesten kunnen experimenteren met technologie en ontdekken hoe ze hun ideeën tot leven kunnen brengen met behulp van code.

Wat CoderDojo zo bijzonder maakt, is de informele sfeer. In plaats van traditionele lessen, worden deelnemers aangemoedigd om zelfstandig te experimenteren en samen te werken aan projecten die hen interesseren. Het draait allemaal om het stimuleren van creativiteit en het opdoen van praktische ervaring, en natuurlijk om plezier te hebben terwijl je nieuwe digitale vaardigheden ontwikkelt. Het idee is dat iedereen, ongeacht hun achtergrond, de mogelijkheid heeft om te leren coderen en plezier te beleven aan het verkennen van de wereld van technologie.

De rollen binnen de community

Bij CoderDojo worden verschillende termen gebruikt om de verschillende rollen en deelnemersgroepen binnen de community aan te duiden. Hier zijn enkele veelgebruikte termen:

  1. Ninja’s: Dit verwijst naar de deelnemers, meestal kinderen en jongeren, die deelnemen aan CoderDojo-evenementen. Ze worden “ninja’s” genoemd omdat ze leren coderen en digitale vaardigheden ontwikkelen, vergelijkbaar met hoe een ninja zijn vaardigheden traint. Ninja’s zijn degenen die hands-on ervaring opdoen door aan projecten te werken en nieuwe programmeertalen of tools uit te proberen.
  2. Champions: Champions zijn de organisatoren of facilitators van een CoderDojo-evenement. Ze zijn vaak vrijwilligers die gepassioneerd zijn over het delen van kennis en het aanmoedigen van jonge mensen om te leren programmeren. Champions spelen een sleutelrol bij het coördineren van de dojo, het vinden van mentoren, het plannen van activiteiten en het creëren van een ondersteunende en inspirerende omgeving voor de ninja’s.
  3. Mentoren: Vrijwilligers die de ninja’s ondersteunen, begeleiden en aanmoedigen bij het voltooien van hun projecten en het ontwikkelen van hun vaardigheden. Veel mentoren hebben geen technische vaardigheden, maar dat betekent niet dat ze geen enorme impact hebben op de ninja’s bij hun dojo. Iedereen die gepassioneerd is door technologie en de CoderDojo geest deelt, kan een mentor zijn. De rol van een mentor is niet dezelfde als die van een leraar of docent. Mentoren helpen ninja’s om problemen op te lossen en moedigen hun inspanningen aan in plaats van rechtstreeks oplossingen aan te dragen. Dojo’s profiteren enorm van de vrijgevigheid van deze personen die het leren van jonge digitale makers en onderzoekers koesteren.
  4. Jeugd-mentoren: Ninja’s die ook mentoren zijn! Zodra een ninja enige ervaring heeft opgedaan bij de dojo, moeten ze worden aangemoedigd om jeugdmentor te worden en hun kennis door te geven aan minder ervaren ninja’s. Dit kan een van de beste manieren zijn om iets te leren, omdat iets uitleggen je kan helpen je eigen begrip ervan te verbeteren. Dit geeft de jeugdmentor een fantastische kans om te groeien en zich te ontwikkelen terwijl hij fungeert als een rolmodel waar andere aanwezigen naar kunnen opkijken.
  5. Ouders en voogden: De meeste dojo’s moedigen ouders of voogden aan of eisen dat ze blijven voor de dojo sessie in plaats van alleen hun kinderen af te zetten en op te halen. Dit geldt met name voor ouders of voogden van jongere ninja’s, dat wil zeggen kinderen jonger dan 13 jaar. Ouders en voogden kunnen zeer nuttig zijn als ninja’s een wachtwoord vergeten of een e-mailadres of website-account nodig hebben als onderdeel van een project.

In essentie werken deze vijf groepen samen om een positieve, leerzame en leuke omgeving te creëren waar jonge mensen kunnen ontdekken, leren en groeien op het gebied van technologie en programmeren binnen de CoderDojo-beweging.